Điều Khoản Sử Dụng

Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên một cách tốt nhất, đồng thời hạn chế trường hợp mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng nên tham khảo và tuân thủ một vài điều khoản sử dụng mà chúng tôi đề cập dưới đây.

Thứ nhất, khi đăng ký tài khoản, quý khách phải điền đầy đủ thông tin cá nhân bắt buộc (những thông tin bắt buộc thường được đánh dấu *) như Email, Họ tên, Số ĐT, địa chỉ liên lạc, ….Quý khách cần lưu ý, mọi thông tin khai báo này phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Thứ hai, quý khách có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu tài khoản và chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp có tổn thất phát sinh do làm mất mật khẩu.

Thứ ba, khách hàng chỉ được quyền truy cập, sử dụng và sửa đổi một vài thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của trang web FDA Pharma. Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo luật Công nghệ thông tin.

Thứ tư, FDA Pharma có quyền kiểm soát các bình luận, nhận xét từ phía khách hàng nhằm hạn chế các nội dung xấu, không đúng mục đích của việc nhận xét. Vì thế, nếu khách hàng có những hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng tới bộ mặt và chất lượng của website, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý

Thứ năm, không dùng tài khoản không có thật để đặt hàng như: Tên, số điện thoại, địa chỉ giả,… để thực hiện các giao dịch trên website. Nếu FDA Pharma phát hiện quý khách sử dụng tài khoản giả mạo, chúng tôi sẽ tiến hành hủy tài khoản. Trong trường hợp đã cảnh báo nhưng khách hàng vẫn tiếp tục vi phạm, chúng tôi có thể áp dụng những hình thức xử lý nghiêm trọng hơn.

Thứ sáu, chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bỏ bớt nội dung trong trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi quý khách sử dụng dịch vụ trang web của chúng tôi sau khi đã thay đổi nghĩa là quý khách đã đồng ý với những thay đổi đó.