Hướng Dẫn Thanh Toán

1.Thanh toán trực tiếp cho người giao hàng

 Khách hàng thanh toán trực tiếp cho người giao hàng khi nhận hàng. Theo hình thức giao hàng nhận tiền.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng

Khách hàng chuyển khoản qua tài khoản mà nhân viên tư vấn của công ty cung cấp, sau khi bên công ty nhận được tiền thì sẽ thực hiện quá trình giao hàng.

Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Tên tài khoản: 

Số tài khoản: 

Tại: